Ydelser

 

Jelcon

 

 

 

 

Er en rådgivningsvirksomhed, der arbejder med planlægning, projektering, byggeledelse

og tilsyn indenfor byggeri og anlæg.

 

 
 

Jelcon´s

Kundeplatform er stat, amter og kommuner samt boligselskaber og industrivirksomheder.

 

Jelcon

Har en særlig kompetence i bygherrerådgivning, herunder styring og udvikling indenfor byggeri og anlæg.

 

Jelcon

Tilbyder assistance i alle faser i forbindelse med gennemførelse af et projekt fra idefase over programfasen, projekteringsfasen, udførelsesfasen og driftsfasen.

 

Jelcon

Er uafhængig af entreprenører og leverandører.

 

 

   

Bygherrerådgivning

   
Byggemodning og kloakering
   
Bygningsvedligehold
 

 

Design: Charlotte Bladt-Hansen