Firmaprofil for JELCON Bygherrerådgivning ApS

 

Rådgivende ingeniørfirma der arbejder med planlægning,

projektering byggeledelse og tilsyn indenfor byggeri og anlæg.

 

Firmaets kundeplatform er: El- og fjernvarmeværker, boligselskaber, private bygherrer, kommuner, amter og stat.

 

Faglige kompetencer på traditionelle ingeniørydelser i forbindelse med dimensionering og design af konstruktioner

i beton, tegl, træ og stål. Bygningsinstallationer i form af vand, varme, sanitet og ventilation samt elinstallationer.
Special kompetance: Bygherrerådgivning herunder styring og udvikling indenfor byggeri og anlæg.

 

Yder assistance i alle faser i forbindelse med gennemførelse

af projekt fra idéfase over programfase, projekteringfase,

udførelsesfase og driftsfase.

 

Foretager tilstandsvurderinger og udarbejder 5 og 10 års vedligeholdsplaner for bygninger og anlæg.

 

Firmabeskrivelse

 

Firmaet har tegnet professionel ansvarsforsikring i

Tryg-Baltica med en dækning på 5 mio kr for personskader

og 2,5 mio kr for tingskade.

Personaleressourcerne består af en ingeniør, en teknisk assistent. Firmaet har indgået samarbejdsaftale med det rådgivende ingeniørfirma Mogens Balslev om assistance på elprojekter. Endvidere er der indgået samarbejdsaftale med

rådgivende ingeniørfirma om løsning af VVS opgaver og konstruktionsopgaver.

 

Firmaet samarbejder med forskellige entreprenør og arkitektfirmaer fra sag til sag.

 

Tegninger udarbejdes i AutoCad. Herudover anvendes

MS Office produkter.

 

Design: Charlotte Bladt-Hansen