Curriculum Vitae

      

 Navn

 

Jens Erik Larsen

 Nationalitet 

 

 Dansk

 Fødselsdato

 

1948
 Uddannelse Civilingeniør, B 1973
Danmarks Tekniske Højskole
HD, Finansiering og kreditvæsen, 1981
Københavns Handelshøjskole

 

 Medlemskab 

 

 

Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)

 Nøglekvalifikationer

Bygherrerådgivning
Byggeledelse og fag tilsyn med bygge- og anlægsopgaver
Teknisk/økonomiske analyser.
Planlægning og projektering af kraftvarmeanlæg
Planlægning og projektering af ledningsanlæg, (spildevand, fjernvarme, gas og vand).
Tilstands vurderinger af bygninger og anlæg

 

     

 

 

 Beskæftigelsesoversigt

 

 Periode Arbejdsgiver Titel og hovedopgaver
 2001-

JELCON Bygherrerådgivning ApS

 

Direktør

 1992-2001

COWI
Rådgivende Ingeniører AS

 

Afdelingsleder

 1982-1992

OC
Rådgivende Ingeniører A/S

 

Afdelingsleder

 1980-1982

Elkraft A.m.b.A.

 

Sektionsleder

 1974-1980

B. Højlund Rasmussen, Rådg. Civilingeniører

 

Afdelingsleder

 

   

 

 

Udvalgte arbejdsopgaver  

 

 

2004 Bygherrerådgiver for Ikast El- og Varmeværk på opførelse af nyt firmadomicil i Ikast med anlægssum på 15 mio. kr.

2004 Bygherrerådgiver for Skive Kommune i forbindelse med renovering af gågader og torve i Skive Midtby. Anlægssum 35 mio. kr.

2004  Projektering af konstruktioner, VVS og el-installationer i forbindelse med ombygning af FOA – Viborg, anlægssum 3,5 mio. kr.

2004 Projektering af konstruktioner, VVS og el-installationer i forbindelse med ombygning af 1. sal over gymnastiksal på Viborg Katedralskole. Anlægssum 1,0 mio. kr.

2004 Projektering af konstruktioner, VVS og el-installationer i forbindelse med udvidelse af Løvel Hallen. Anlægssum 4,2 mio. kr.

2004 Projektering af konstruktioner, VVS og el-installationer i forbindelse med miljøpladsbygning på Holstebro Kaserne.

Anlægssum 2,7 mio. kr.

2004 Udarbejdelse af før syn på Klosterhaven 1, Kjellerup for Viborg Amt

2003 Projektering og tilsyn : Konstruktioner, VVS og el-installationer i forbindelse med udvidelse og ombygning af DIAS i Viborg. Anlægssum 5 mio. kr.

2003 Udarbejdelse af før syn på Præstehaven , Hørning for Hørning Kommune.

2003 Udarbejdelse af før syn på Højvangen Ørum og Pensionistgården Vammen for Tjele Kommune.

2003 Projektering af og tilsyn med byggemodning af 1. etape af Søparken , Rødding omfattende 20 parcelhusgrunde. Anlægssum 2,0 mio. kr.

2002. Projekt , tilsyn og byggeledelse i forbindelse med byggemodning af 20 parcelhusgrunde i Løvel. Projektet omfattede kloak, vand og vej/stier.
Klient: Tjele Kommune, Teknisk Forvaltning

2002 Projektering af veje, stier, kloakledninger og regnvandsbassin i forbindelse med byggemodning af 1.etape af udstykning på 72 grunde

i Rødding.

Klient: Tjele Kommune, Teknisk Forvaltning.

2002 Projektering , udbud og byggeledelse i forbindelse med renovering af fjernvarmeledninger Kirkegade, Ikast.
Klient: Ikast Værkerne Varme A/S

2002 Teknisk tilstands vurdering af større ejendomskompleks i Aalbæk, Holte, Malmö og København.
Klient: Ejendomsvækst A/S

2000 - 2001 Bygherrerådgivning i forbindelse med om- og udbygning af Viborg Stadion.
Anlægssum: ca. 40 mio. DKK
Klient: Viborg Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

2001 Byggeleder- og fag tilsyn på byggemodning af Egernvejkvarteret Ans ,Etape 1.
Anlægssum: 4,5 mio. DKK
Klient: Kjellerup Kommune, Teknisk Forvaltning

2001 Byggeleder- og fag tilsyn på Skive Kommunes slam mineraliserings anlæg, etape 2.
Anlægssum: 4,3 mio. DKK
Klient: Skive Kommune

2001 Planlægning og projektering af cykelstier samt hastighedsdæmpende foranstaltninger i Viborg
Anlægssum: 1,2 mio. DKK
Klient: Viborg Kommune

2001 Programmering af NATO byggeri i Karup og Finderup
Anlægssum: 100 mio. DKK
Klient: Forsvarets Bygningstjeneste

2001 Tilstands vurdering og projekt for facaderenovering på Isenvad Varmeværk.
Anlægssum: 300.000 kr.
Klient: Ikast El- og Varmeværk

2001 Planlægning og projektering og udbud af værkstedsbygning på Holstebro Dragonkaserne.
Anlægssum: 600.000 kr.
Klient: BYG 3, Flyvestation Karup

2000: Byggeleder

Koordinator på vej- og ledningsrenovering i Viborg.

Anlægssum 2 mio. DKK

Klient: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning

2000. Planlægning, projektering, byggeledelse og tilsyn
Etablering af 28 nye P-pladser bag Viborg Bibliotek
Anlægssum: 0,5 mio. DKK
Klient: Viborg Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

2000. Projektering og byggeledelse
Nyt P- anlæg med 24 pladser Sct. Jørgens Vej
Anlægssum: 1 mio. DKK
Klient: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning

1998 - 2000 Projektleder/sagsingeniør
Markedsføring af tilskudsmuligheder til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger, som er modtagere af varmetilskud. Gennemførelse af energi syn i pensionistboliger.

Klient: Skive og Viborg Kommuner

1996-2000: Projekterings- og tilsynsleder
Spildevandsledninger i forbindelse med byggemodning, ledningsrenovering.
Anlægssum 15 mio. DKK
Klient: Viborg Kommune, Teknisk Forvaltning

1997-98: Projektleder
Råvands pumpeledning fra Holsted til Esbjerg.
2 x 35 km. ø400 PE ledning PN 10, hvoraf 2 km blev udført med retningsstyret underboring.
Anlægs sum 50 mio. DKK.
Klient: Brøndum A/S, Viborg

1998-2000: Projektleder
Foranalyse, skitseprojekt, udbudsprojekt samt projektopfølgning for industrielt kraftvarmeanlæg på malteri.
El effekt 8.65 MW. Varmeeffekt 9.3 MW.
Anlægs sum 52 mio. DKK.
Klient: Danish Malting Group A/S

1997-98: Sagsingeniør.

Projektering af maskin- og el anlæg for nyt kraftvarmeværk bestykket med 3 stk. naturgasfyrede motorer. Samlet el effekt 12,9 MW og varmeeffekt på 16 MW.

Anlægs sum 65 mio. DKK

Klient : Skagen Varmeværk A.m.b.a

 

1995-1996: Projektleder.
Opgradering af Naturgas Midt-Nord's F-net i Nordjylland fra 40 bar

til 50 bar.

                                                         Klient: NatKlient: Naturgas Midt-Nord

 

1995-1996: Projektleder og tilsynsleder i forbindelse med

etablering af IMR-stationer og gasforsyning til Viborg Kraftvarmeværk, Danmark Protein og ARINCO Kraftvarmeværk.

Klient: Naturgas Midt-Nord

 

1994-95: Projektleder og tilsynsleder

Etablering af 12 km fjernvarmetransmissionsledning i Viborg i dimensioner fra ø89-ø406

Klient: Viborg Kommune, Viborg Kommunale Værker

 

1994-95: Projektleder/sagsingeniør

Kraftvarmeprojekt (barmarksprojekt) i Vorupør, omfattende komplet gasmotorbaseret kraftvarmeværk på 1,5 MWel/1,9 MWvarme , 8 km gadeledninger og 250 stik/forbrugerinstallationer.

Klient: Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.A.

 

1995: Sagsingeniør

Dimensionering af fjernvarmenet i Ørum og Glesborg incl. stik til 350 forbrugere.

Klient: Tarco Entreprise

 

1993-1994: Projektleder/sagsingeniør

5-års garantieftersyn af bygninger på 9 af forsvarets etablissementer.

Klient: Forsvarets Bygningstjeneste

 

1993: Projektleder/sagsingeniør.

Kraftvarmeprojekt på Gjøl omfattende komplet gasmotorbaseret kraftvarmeværk på 1,3 MWel/1,8 MWvarme.

7 km gadeledninger og 300 stik/brugerinstallationer.

Klient: Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.A.


1993: Projektleder/sagsingeniør.

Fjernvarmeforsyning af Skave, Borbjerg, Hvam og Hogager i Holstebro Kommune.

Klient: Holstebro Kommunale Varmeværk

 

1993: Projektleder

Undersøgelse af forsyningsmulighederne for Silkeborg, Viborg og Hjørring kraftvarmeværker med naturgas ved højt tryk.

Klient: Naturgas Midt-Nord

 

1993: Projektleder/sagsingeniør.

Projekt for 4 km spildevandspumpeledning i Holstebro Kommune.

Klient: Holstebro Kommune, Miljøvirksomhederne

 

1992: Projektleder/sagsingeniør.

Dispositionsforslag, forprojekt og udbudsprojekt for biogasfyret kraftvarmeanlæg på Holstebro Centralrenseanlæg, 290 kWel/570 kWvarme, incl. 1 km interne fjernvarmeledninger..

Klient: Holstebro Kommunes Centralrenseanlæg.

 

1991-1992: Projektleder/sagsingeniør.

Projektering af 8 km fjernvarmetransmissionsnet og fjernvarmefordelingsledning i Holstebro.

Klient: Holstebro Kommune.

 

1991 og 1994: Projektleder/sagsingeniør.

Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for skoleområdets bygningsmasse. Tilstandsvurdering af 13 skoler.

Klient: Søfartsstyrelsen.

 

1990: Projektleder/sagsingeniør.

Udarbejdelse af retningslinier for behandling af afvandingsbidrag for statsveje iht. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Klient: Vejdirektoratet.

 

1990: Sagsingeniør.

Projektforslag for konvertering af Randers og Holstebro Kaserner fra oliefyring til fjernvarme.

Klient: Forsvarets Bygningstjenste.

 

1990: Sagsingeniør.

Projektering og tilsyn med spritlagertanke inkl. rørsystem.

Klient: Smith Kline Beecham.

 

1989 -1990: Sagsingeniør.

Projektering af anlæg for tørring af biologisk slam.

Klient: A/S Cheminova.

 

1988 - 1989: Sagsingeniør.

Projektering af scrubber, skorsten m.m. i forbindelse med forbrændingsanlæg.

Klient: A/S Cheminova.

 

1988: Tilsynsleder.

Tilsynsleder i forbindelse med M/R station til Frederikshavn Kraftvarmeværk.

Klient: Naturgas Midt/Nord

 

1987 - 1989: Projektleder.

Projektering af fjernvarmeledninger i dim. 100-400 mm, Husum/Brønshøj.

Klient: Københavns Belysningsvæsen.

 

1987 - 1988: Sagsingeniør.

Projektering og tilsyn med rørsystem til opsamling af forurenet luft.

Dim. 200-1.000 mm.

Klient: A/S Cheminova.

 

1985 - 1986: Projektleder/sagsingeniør.

Projektering og tilsyn med 1.800 m ø 508/813 fjernvarme-transmissionsledning over Gudsø Vig, Kolding Fjord.

Klient: Tarco Entreprise A/S.

 

1984 -1991: Projektleder/sagsingeniør.

Opstilling af fjernvarmetarifmodel samt edb-model til konsekvensanalyse af ændrede forudsætninger. Edb-modellen er udarbejdet i SuperCalc.

Klient Høje Taastrup Kommune.

 

1984 - 1986: Projektleder/sagsingeniør.

Udarbejdelse af edb-modeller til konsekvensvurderinger af alternative varmeforsyninger.

Klient: Greve Kommune.

 

1983 - 1985: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af edb-modeller til konsekvensvurderinger af alternative varmeforsyninger.

Klient: Roskilde Kommune.

 

1983 - 1984: Sagsingeniør.

Netberegninger for samlet fjernvarmenet i Ringsted.

Klient: Ringsted Kommune.

 

1982: Sagsingeniør.

Ombygning af Taastrup Varmeværks varmecentral fra olie- til kulfyring.

Klient: Taastrup Varmeværk.

 

1981: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af modeller for udnyttelse af overskudsvarmen i Trekantområdet inkl. organisations- og afregningsmodeller.

Klient: Vejle Amtskommune

 

1981: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af modeller for varmeforsyningsmuligheder i Sydvestsjælland.

Klient: Slagelse, Korsør og Næstved Kommuner.

 

1981: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af rapport "Transmissionsledning for transport af fjernvarmevand, teknologi og økonomi".

Klient: Energistyrelsen.

 

1980 - 1981: Projektleder/sagsingeniør.

Planlægning og projektering af en 3,5 km lang transmissionsledning for kraftvarme i Longyearbyen, Svalbard.

Klient: Norges Vassdrags- og Elektricitetsvæsen.

 

1979 - 1980: Sagsingeniør.

Forundersøgelsesprojekt for fjernvarmetunnel under Københavns

Havn.

Klient: Københavns Belysningsvæsen.

 

1979 - 1980: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af oplæg til varmeplan for Københavns Kommune.

Klient: Københavns Belysningsvæsen.

 

1979: Sagsingeniør.

Projektering af 12 MW damp/vand vekslerstation i Vigerslev.

Klient: Københavns Belysningsvæsen.

 

1976 - 1980: Afdelingsleder.

Afdelingen projekterede og førte tilsyn med fjernvarmenet i København, Tåstrup og Roskilde. (Hovedledninger, distribu-tionsledning og stik).

Klient: Københavns Belysningsvæsen.

 

1976 - 1977: Sagsingeniør.

Udarbejdelse af renoveringsplan for fjernvarmenet i Taastrup.

Klient: Taastrup Varmeværk A.m.b.A.

 

1974 - 1975: Sagsingeniør.

Dimensionering af betonkonstruktioner på Renseanlægget Lynetten.

Klient: Københavns Kommune.

 

Design: Charlotte Bladt-Hansen